Artykuły

Białoruś (bez wiz) - Białowieża - Hajnówka - Święta Góra Grabarka (4 dni – all inclusive) - 15-18.06.2017

pdfDzień 1 (15.06.2017 - czwartek)

Godz. 1:30 - podstawienie autokaru na parking przy ul. Partyzantów w Zamościu (z innych miejscowości u uzgodnieniu z Zamawiającym). Godz. 2:00 - wyjazd w kierunku Białorusi. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej (Kuźnica – Bruzgi).

Ok. godz. 14:00 (czasu lokalnego) - przyjazd do Grodna, przepięknego miasta położonego na nadniemeńskiej skarpie.

Zakwaterowanie w trzygwiazdkowym hotelu w Grodnie.

Zwiedzanie Grodna z lokalnym przewodnikiem w j. polskim (ok. 3 godz.).

Cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży z XII w., położona na wysokim brzegu Niemna, jest jednym z pięciu w całości lub częściowo zachowanych obiektów architektury okresu przed mongolskiego na Białorusi. Wraz z kompleksem zabytków Góry Zamkowej posiada status Rezerwatu Historyczno – Architektonicznego.

Grodno jest wyjątkowym miastem, w którym mieszkali książęta litewscy i polscy królowie. Tylko tutaj można znaleźć obok siebie dwa zamki, położone na sąsiednich wzgórzach. Właśnie tu zaczęła się historia miasta. W miejscu, gdzie dziś stoi Stary Zamek z XIV w. najpierw był warowny gród. W l. 1734-1751 obok powstał Nowy Zamek.

Kościół Farny (Bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego) i klasztor zajmowały kiedyś cały blok w sercu Grodna, a przy tym kościół był najbogatszy w całej Rzeczypospolitej. Kompleks obejmował kolegium, aptekę, bibliotekę i wiele budynków gospodarczych. Wysokość kościoła wynosi ok. 50 metrów, czyniąc go dominantą tego rejonu miasta. Fary w centrum nie sposób nie zauważyć, tak jak Wieży Eiffla w Paryżu – widocznej zewsząd.

"Horodnica" jest pomnikem urbanistyki z II poł. XVIII w., zbudowanym w l. 1765-85 na ówczesnych przedmieściach Grodna z inicjatywy A. Tyzenhauza w celu stworzenia centrum kulturalno - przemysłowego. Obejmuje ona 85 różnych budynków skupionych wokół placów, ulic i zaułków.

Obiadokolacja w restauracji w mieście. Czas wolny. Nocleg.

Fakultatywnie: uroczysta kolacja* przy muzyce mechanicznej do tańca w restauracji w mieście. Nocleg.

Dzień 2 (16.06.2017 - piątek)

Śniadanie. Zwiedzanie Grodna (c.d.).

Dom - Muzeum Elizy Orzeszkowej (wnętrze), w którym pisarka mieszkała od jesieni 1895 r. aż do śmierci w 1910 r.

Kircha Luterańska to jedyny kościół w mieście, znajdujący się we władaniu społeczności ewangelicko-luterańskiej. Współczesna społeczność luterańska w Grodnie wznowiła swoją działalność w 1993 r. Dziś ma około stu członków. Sam O początku modlitwy w kościele oznajmia stary dzwon. Zaszczytną misję wypełnia dziedziczny dzwonnik, którego dziadek także wchodził po tych samych stromych schodach dzwonnicy. Sobór Pokrowski został zbudowany w l. 1905-1915 na cześć żołnierzy miejscowego garnizonu, który zginęli w wojnie rosyjsko-japońskiej w l. 1904-1905.

Cmentarz katolicki i polski cmentarz wojskowy. Odwiedziny grobu E. Orzeszkowej.

Rejs statkiem pasażerskim po rzece Niemen (ok. 1 godz.).

Czas wolny na zakupy.

Wyjazd do kraju. Przekroczenie granicy państwa (Bruzgi - Kuźnica).

Zakwaterowanie w dwugwiazdkowym hotelu w Bielsku Podlaskim. Obiadokolacja. Nocleg.

3 dzień (17.06.2017 - sobota)

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.

Godz. 8:00 – wyjazd autokarem do Hajnówki, nazywanej "Bramą Puszczy Białowieskiej", w której przeplatają się dwie religie - katolicka i prawosławna. Spacer z pilotem po Hajnówce, m.in: Sobór Trójcy Świętej (z zewnątrz) - największa w Polsce dwupoziomowa cerkiew prawosławna wybudowana w 1982 r., mogąca pomieścić 3 tysięcy wiernych, Park Miejski z amfiteatrem i fontanną oraz naturalnej wielkości, brązowy Pomnik Żubra.

Godz. 10:00 – ok. 13:00 (ok. 3 godz. z postojem) – przejazd Turystyczną Kolejką Wąskotorową na trasie: Hajnówka – Topiło – Hajnówka (11 km). Trasa kolejki biegnie w głąb Puszczy Białowieskiej, dając pasażerom możliwość poznania "na żywo"jej naturalnego piękna. Po drodze turyści zobaczą nienaruszone przez człowieka puszczańskie ostępy, dolinę rzeki Leśna i rezerwat Głęboki Kąt, aby w końcu dotrzeć do śródleśnej osady Topiło.

Przejazd do Białowieży - pięknej osady na skraju Puszczy Białowieskiej (od 1979 r. na Liście UNESCO), będącej siedzibą najstarszego w Polsce Białowieskiego Parku Narodowego i posiadającej wiele zabytków z XIX i XX w.

Czas wolny.

Od godz. 15:00 – 18:30 – zwiedzanie Białowieży z lokalnym przewodnikiem.

Rezerwat Pokazowy Żubrów, utworzony w 1936 r., gdzie w warunkach zbliżonych do naturalnych można podziwiać żubry,

koniki polskie, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki oraz rysia.

Wycieczka objazdowo - piesza, m.in.: Polana Białowieska, cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy, zbudowana z czerwonej cegły w 1895 r. z unikalnym ceramicznym ikonostasem oraz ołtarzami dekorowanymi orientalną majoliką oraz wzniesiony w okresie międzywojennym kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus z oryginalnym wystrojem wnętrza przy użyciu korzeni drzew   (tzw. "korzenioplastyka" - ołtarz główny, kaplice).

Powrót do hotelu w Bielsku Podlaskim. Obiadokolacja. Nocleg.

Fakultatywnie: uroczysta kolacja** przy muzyce mechanicznej do tańca. Nocleg.

4 dzień (18.06.2017 - niedziela)

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Godz. 8:00 - wyjazd do Białowieży.

Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo - Leśnego, w nowoczesny sposób prezentującego przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie. Zobaczymy m.in.: zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór), życie podziemne w lesie, bezkręgowce, ssaki kopytne i drapieżne, ptaki a także świat zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem ziemno - wodnym oraz bogactwo grzybów. W części kulturowej ekspozycji zobaczymy sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków (sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne). Po zwiedzaniu wejście na wieżę widokową w gmachu Muzeum (także siedziby Dyrekcji BPN), skąd można podziwiać panoramę Białowieży i Puszczy.

Spacer z przewodnikiem po Parku Pałacowym założonym na przełomie XIX i XX w. wokół wznoszonej w l. 1889–1894 myśliwskiej rezydencji carów Rosji, zaprojektowanym przez Waleriana Kronenberga. Na terenie Parku można zobaczyć m.in.: najstarszy budynek w Białowieży - drewniany dworek z 1845 r. (ob. siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN), obelisk z piaskowca - najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa z 1752 r. oraz grupę dębów szypułkowych, liczących dziś ponad 250 lat.

Godz. 13:00 - wyjazd w kierunku Grabarki. Ok. godz. 14:30 - przyjazd do Grabarki - Klasztoru.

Godz. 15:00 - 15:40 - zwiedzenie z siostrą zakonną Świętej Góry Grabarka, nazywanej niekiedy "Górą Krzyży": uzdrawiające źródełko bijące u stóp góry, wnętrze głównej świątyni - cerkwi Przemienienia Pańskiego z Iwierską Ikoną Matki Bożej napisaną na Świętej Górze Atos, prawo¬sławny żeński klasztor św. Marty i Marii (z zewnątrz), wzgórze z krzyżami (ok. 10 tys.), które ludzie przynoszą tu z modlitwą o pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych: chorobach, nieszczęściach, z prośbą o pokój dla dusz zmarłych. Czas wolny na zakupy w sklepiku z pamiątkami (książki, drobiazgi wykonane przez siostry w monasterskiej rękodzielni, ikony, płyty z cerkiewnym śpiewem).

Godz. 16:30 – wyjazd w drogę powrotną. Po drodze postój na obiad (turyści płacą sami).

Przyjazd do Zamościa ok. godz. 22:00.

CENA ZAWIERA:

Transport autokarem z klimatyzacją i DVD i barkiem (kawa/herbata - gratis); opłaty drogowe; opłaty parkingowe;

Wszelkie formalności i koszty związane bezwizowym przekroczeniem granicy białoruskiej;

Noclegi i wyżywienie:

1 nocleg w trzygwiazdkowym hotelu w Grodnie w pokojach 2- os. z łazienką,

2 noclegi w dwugwiazdkowym hotelu w Bielsku Podlaskim w pokojach 3-os. i kilku 2-os. z łazienką,

3 śniadania serwowane, 3 obiadokolacje dwudaniowe z napojem;

Program turystyczny;

Obligatoryjny pakiet niezbędny do realizacji programu turystycznego:

Rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów:

Białoruś: Dom - Muzeum Elizy Orzeszkowej, rejs statkiem po Niemnie;

Polska: przejazd Turystyczną Kolejką Wąskotorową, Białowieża: Rezerwat Pokazowy Żubrów, cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy (cegiełka), kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (cegiełka), Muzeum Przyrodniczo - Leśne BPN (bilet +2x usługi przewodnickie), Święta Góra Grabarka (cegiełka);

Usługi lokalnego przewodnika w języku polskim w Grodnie zgodnie z programem;

Usługi lokalnego przewodnika w Białowieży (sobota- niedziela) zgodnie z programem;

Zestaw słuchawkowy Tour Guide;

Opieka polskiego pilota;

Ubezpieczenie na Białorusi (2 dni): SIGNAL IDUNA Polska TU S.A: koszty leczenia (KL) - 10 tys. EUR; następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 15 tys. PLN; odpowiedzialność cywilna (OC) – 30 tys. EUR; bagaż podróżny (BP) – 1tys. PLN;

Ubezpieczenie w Polsce (2 dni): NNW-10 tys. zł., KL-4 tys. zł.

CENA NIE ZAWIERA:

Fakultatywnej uroczystej kolacji* przy muzyce mechanicznej do tańca w restauracji w Grodnie - dopłata 80 PLN/1 os.,

Fakultatywnej uroczystej kolacji**przy muzyce mechanicznej do tańca (DJ) w restauracji dwugwiazdkowym hotelu w Bielsku Podlaskim - dopłata 75 PLN/1 os.

UWAGI:

Przekroczenie granicy polsko – białoruskiej na podstawie ważnego paszportu co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z koniecznie co najmniej dwiema czystymi stronami;

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

CENA (1 uczestnik; grupa 45 os.): 760 PLN

CENA (1 uczestnik; grupa 40 os.): 790 PLN

Cena wycieczki z Zamościa. Z innych miejscowości z uwzględnieniem różnicy kosztów transportu.

ORGANIZATOR BEZPOŚREDNI:

ZAMOŚĆ ROZTOCZE TRAVEL Biuro Turystyki Józef Grzesiuk

ul. St. Staszica 15
22 – 400 Zamość

tel./fax 84 530 10 60
tel. kom. 500 173 458  

www.zamosc-roztocze.travel.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Autorskie wycieczki Józefa Grzesiuka…sama przyjemność zwiedzania!

 

   

Galeria  

   

Katalogi wycieczek  

   

Aktualne wycieczki  

   

zoo-zamosc

muzeum zamojskie

arsenal

twierdza portal

nadszaniec

rpn

rpn

   
7098599
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tyg.
W tym miesiącu
W poprzednim mies.
Od początku
798
2473
16722
7049791
59825
76276
7098599

Twój IP: 3.92.91.54
Data: 2024-07-21 08:53:43
   
© Biuro Turystyczne Zamość Roztocze Travel 22 – 400 Zamość, ul. St. Staszica 15 (południowa pierzeja Rynku Wielkiego) tel./fax 84 530 10 60